VDR 6010

Pimedus on pärit maailma algusest.
Heli tuleb ja läheb - vaikus on.
Valgus tuleb ja läheb - pimedus on.
Ehk teisisõnu, pimedus on kogu aeg, valgus süttib vaid aeg-ajalt.

Kohtudes ilmaruumi ja selle algusega, avad sa ka oma sisemise olemuse. Pimedusel ei ole piire. Seal pole ka aega, sest kõik koondub käesolevasse hetke.

Pimeduse rituaali on kasutanud erinevad rahvad juba väga vanadest aegadest. Kes on käinud pimedas, on kohtunud oma tõelise minaga. Seega peetakse pimeduses viibimist ka kõigi vaimsuse teed käijate rituaaliks. Samuti võib pimedusest olla abi, kui elus on vaja teha suuremat pööret.

Pimeduses viibimise järgne mõju on kordades suurem neil, kes tegelevad igapäevaselt enesearenguga, nagu pikad joogapraktikad, Qigong või meditatsioonid. Mõju on suurem ka neil, kes pimedusse minnes teavad, mida enese seest otsida.

Inimesele, kes enesearendusega teadlikult ei tegele, mõjub pimeduse praktika pigem lõõgastuse ja puhkuse tasandil - mis võib samas välja tuua väga erinevaid ja julgeid otsuseid. Enda häälestamine pimedusega kohtumiseks ja järjekindel sisemine ettevalmistus (teisisõnu, aastaid kestnud enesetreening) tagab suurema tulemuse ja avardumise.

Nagu Carlos Castaneda oma raamatus ütleb: "Me valime ainult üks kord - kas olla sõjamehed või tavalised inimesed. Teistkordset valikuvõimalust ei ole olemas, mitte siin maailmas".

Pimedas ruumis viibitakse 5-7 (või rohkem) päeva, kohtumaks täielikus pimeduses ja vaikuses oma sisemise olemusega.

Pimedus avab meeli ja müstilisi võimeid ja loob uued arusaamad, milleni jõudmiseks pole argielus olnud kohta või aega. Sest pimeduses on aega: aega mõelda, aega tunnetada, aega lasta kehal olla. Selles protsessis kohtutakse mõnikord ka oma hirmudega, kuid pimeduses toimub neist vabanemine kordades kiiremini. Ka emotsioonid on kiiremad ja puhtamad: kui tuleb rõõm, siis on see kümneid kordi eufoorilisem, kui kurbus, on ka see suur ja sügav.

Kõike seda on võimalik protsessis vaadelda, aga peab oskama ka katkestada, milleks on omad meetodid.
Pimeduses viibimine arendab sügavuti ka jooga- ja meditatsioonioskust, seal saad sa oma väele paremini ligi.

Pimedus on hea koht keskendumiseks, asjades selguse saamiseks.

Ka uue elutsükli alustamiseks, vanast loobumiseks või kahtluste kummutamiseks (kas ma teen ikka õigesti).

Seda on peetud ka julguse proovikiviks. Kui sul ei hakka pimedas igav, näitab see, et sinu senise elu jooksul kogutud sisemine pagas on piisav.

Enamasti sobib pimedus introvertsemale natuurile, kes ei karda üksiolekut. Väga ekstrovertsele inimesele üksi pimedas olla on suurem väljakutse.

Peale pimedat ruumi tekib hea võimalus teha suuri elulisi muutuseid, kuna pimedusest tulija alateadvus on umbes kolm kuud avatud. See tähendab seda, et inimene on väga intuitiivne ja seesmiselt õrn. Mõni pimedusest tulija vajab pikka aega rahu, teine jälle kellegi lähedust. Võttes vastu olulisi otsuseid või pannes millelegi punkti, saame teha asju, mis meil varem ei õnnestunud.

Kui nüüd kardetakse, ei viitsita end kokku võtta või venitatakse, siis kolme kuu möödumisel vanad seniolnud mustrid kinnituvad veelgi tugevamini. Juhul kui vanad mustrid sobisid, pole see muidugi probleem.

Siiski, juba otsus kohtuda iseendaga pimedas ruumis on reaalne muutus. Pimedasse minekul on oluline end selleks häälestada.

Pimedasse minek pole miski, milleks praegu tuli tuju, aga kuu aja pärast enam ei viitsi – sel juhul pole pimeduse rituaal sinu tee.

Pimedus vajab aega, et laiendada meie sisemisi piire.

Me ei ela ainult väljapoole ega tegutse teiste jaoks, välistest impulssidest lähtuvalt. Oma elu mõtestamine sügavamal tasandil, endasse süüvimine ja sisemiste impulssideni jõudmine on oluline.

Pimeda ruumi asupaik on võtmelise tähtsusega. See ei saa asuda linnas, sest linnaruumis puudub ürgsus. Pimedas ruumis tekkiv seisund on valguaastate kaugusel meie igapäevasest tegusast seisundist.

Pimedas ruumis viibimine on rituaal ja rituaalsed paigad on alati hoolikalt valitud ja hingestatud.

Pimeda ruumi rituaal hakkab mõjuma, kui julged selles teatud perioodi vältel olla üksi iseendaga – absoluutses vaikuses.

Leesojal on Mäe pime ruum ja Rännaku pime ruum .

Mäe pimeda ruumi lugu:

Selles kohas oli kunagi kivist saar, kust hargnesid läbi kolm rada. Üks rada läks mere poole. Teine kulges itta metsa poole. Kolmas tee viis lõunasse, kus üle heinamaa kohal hõljus kummaline õhk. Sellepärast on ka Mäe pimeda olemus ÕHU elemendi voos.

Rännaku pimeda ruumi lugu:

Rännaku pimeda ruumi asupaik on kohas, kus enne asus "võluaas": Lennuki hobusekoppel, kus kasvasid kullerkupud ja ööviiulid. Sel väikesel välul keset metsa valitses kummaline rahu. Kui olin väike, istusin seal, ja tundsin, kuidas maa hakkas rääkima.

Rännaku maja pimeda ruumi olemust määrab MAA element.

Kumba eelistada? Mõlemal on oma võlu, neid ei saa võrrelda. Usalda oma vaistu, keha teab mida tahta. Kui sa soovid, võin aidata sul valikut teha.

 

RÄNNAKU PIME RUUM

rannakupime 1

Rännaku pime ruum asub Leesojal, jaapani aia tagumisel küljel vastu metsa. Pimeruumi uks avaneb itta ja ruumi tagumises osas võib tajuda vee lähedust, kuna lähedal on suur tiik.

Rännaku pimedas ruumis valitseb MAA element: stabiilsus, sügavus, igavikuline olemisviis. Ruumi energia toob välja selguse, kindluse, naudingu, elujõu. Annab julgust teha otsuseid. Muudab omaenese mina oluliseks. Kasvatab isikupärast väge ja suunab oma sisemisi soove ellu viima. Selle ruumi hinged on kaitsvad, kui sul on tunne, et miski või keegi sind maailmas lammutab. Rännaku pimeruumis võid saada endeid ka loomade maailmast.

Rännaku pimedas ruumis on soe (põrandaküte 20-22°C. Vesi tuleb kraanist ning mugavustest on pimeruumis veel veega wc, veekeetja ja suur külmkapp. Kõik eelnevalt nimetatud mugavused on kohandatud spetsiaalselt pimeda ruumi vajadustele, nii et need ei tekita valgusreostust ega müra.
Ruumi suurus on 16 m2, magamislavatsi laius 140 cm. Seinad on puidust. Õhku toob ruumi nii mehhaaniline ventilatsioon kui vaikne ventilaator.

MÄE PIME RUUM

Mäe_pime_v1.jpg

Mäe pime ruum asub mäe sees. Mäe teisel küljel on mäe vaimude austamise paik, kus viiakse läbi Misogi rituaali (füüsiline ja vaimne puhastumine jääkülma veega). Selle paiga vägi seisneb vee ja maa ühendamises. Mäe pime ruum avab uuestisünni kogemuse, loob avaruse ja loovuse. Ruumist saadav impulss sobib lahendama haigetsaamiste ja saamatajäämiste mustreid. Ruum loob koha omaenese rajale ja sisemisele tarkusele.

Mäe Pimedas ruumis valitseb ÕHU element. Tajutav on eriline puhang - tuulena ja vee voolavusena. Seetõttu annab ruum vajadusel uue alguse ka suhetele .

Ruumis on soe (põrandaküte, 20-22°C), kraanivesi ja vee keetmise võimalus, külmakast, veega wc.

Mäe ruumi suurus on 19 m2, magamiskoha laius 140 cm. Seinad on puidust ja lagi kõrge. Õhku toob nii mehaaniline ventilatsioon kui vaikne ventilaator

Ikka üksi Pimedasse ruumi...

Pimedusse minekuks peaks end ette valmistama – väga oluline on sisse minemise ja pimedusest väljumise hetk. Leesojal juhendatakse iga sisseminejat ja välja tulejat individuaalselt.

Pimedasse ruumi jõudnud inimene kolmel esimesel päeval tavaliselt magab, sest ta on igapäevaelust nii väsinud. Peale pikka magamist hakkab mote tegelema eelneva eluga. Edasi, kuna aju ei saa tööd, pöördub mõte sisemusse, kus kohtud oma vajaduste ja otsingutega, mõnikord ka allasurutuga. Selle kõigega saab teatud tehnikate abil tegeleda, sest aega ju on. Need tehnikad on individuaalsed ning vastavalt sinu soovile saad need pimedusse mines kaasa.

Seejärel saabub pimedus, kus pole enam mõtteid, on vaid hetk, kus avatud silmadega näeb midagi, mida on võimatu kirjeldada.

Pimedas ruumis saavutatav sisemine rahunemine annab erilise väe, millest jätkub pikaks ajaks.

Pimedusest väljumine toimub öösel, kui on kõige pimedam (et vältida valgusšokki silmadele). Väljumise hetk on kõigil erinev: mõni inimene tuleb käpuli Leesoja majani, mõni rullib end maapinnal, teised näevad palju värve või tunnevad lõhnu. Mõni pimeduses viibinu ei tunne nädal aega tarvidust rääkida, teine räägib kohe kogu öö. Oluline on teadvustamine: mida sa tunned pimedast väljudes ja kuidas teed oma maailmas korrektuure. Peale pimedast ruumist väljumist järgneb rituaalne saun ja esimene nähtav söök. Seejärel saab Leesojal ööbida, et siis maailma naasta. Et ritual hakkaks toimima ka sinu maailmas, pead lahkuma hiljemalt väljumisele järgneval päeval kell 12:00.

Peale pimedat ei tohi kohe päikest vaadata, ühe päeva peaks kandma päikeseprille. Nii väljumisele järgneval kui ülejärgneval päeval on soovitav võtta kõike veidi rahulikumalt, samuti ei ole soovitav puutuda kokku lastega ega väga jutukate inimestega.

Pimedusse mines on võetud kaasa väga olulisi asju, sealhulgas kindlasti ka märkmik ja pastakas, et kirjutada. On võetud ka riitusesemeid, tikitud oma surmatekki, kootud kindaid, joonistatud uskumatuid pilte, tegeletud meigiga jne.

Kahekesi ehk Tantra vaikuses

On võimalik minna pimedusse ka koos partneriga. Sel juhul on parem kui mõlemad oleksid eelnevalt juba üksi pimedas ruumis viibinud, sest see annab rahulikuma voo.

Teatud tingimustel oleme andnud koos pimedasse minemise võimaluse ka neile, kes täiesti esmakordselt lähevad. Sel juhul tuleb eelnevalt läbida üks lisapraktika.

Pime ruum liidab ja loob kustumatuid mälestusi. Kindlasti võtke arvesse ka seda, et mittesobivuse puhul see kindlalt hävitab ja väljutakse eraldi. Kahekesi pimedas ruumis olles ei räägita, kuna ainult nii saab teada alateadlikke tundeid. Sa tajud, kuidas sinu partner hingab, mida ta teeb, kas see või too talle meeldib. Samuti kuidas muutuvad ja arenevad 7 päeva jooksul vaikuses puudutus, seks või söögitegemine.

Kahekesi pimeduses meditatsioonis olles hakkab kasvama seksuaalenergia. Seega võimaldab see ravida paljusid seksuaalseid haigetsaamisi, ja ka seda, kui me pole suutnud end piisavalt väärtustada.

Seega, väga oluline tingimus pimedas ruumis on vaikus.

Väga eriline on rääkida alles 7 päeva möödumisel ja jätta pimedasse ruumi puhas taju ja tunnetus. See on eriline lähedus, olles koos eemal maailmast, kus vahelduvad öö ja päev või kus miski meid pidevalt katkestab. Selle prakitka ajal on võimalik läbi teha ka nö. taaskohtumise rituaal ja veel palju muid erilisi tehnikaid, mida kohapeal räägime. Pimedast ruumist väljumisele järgneb rituaalne saun.

Hingejutud Pimedas ruumis koos paarilisega

Kaheksi pimedas ruumis saab vajadusel räägitud ka rituaalsed hingejutud.

Siis kui vajad aega, et kõik saaks räägitud, või on kogunenud miski, mida ei saa lõpuni rääkida (näiteks tulevad vahele töö või lapsed..). Pimedas on selleks lõpuks aega.

Eelnevalt selgitame ka tehnikaid, kuidas kuulata, millal vaikida, kuidas leida läbi nende juttude toimivaid lahendusi. Hea praktika neile, kes vajavad teineteise jaoks rohkem aega. Pimeda ruumi hingejuttude praktika sisaldab 4 päeva ja ööd koos pimeduses viibimist: kvaliteetne massaaž teineteisele, erinevad harjutused, rahu. Pimedus avab midagi, mida me ei oska sõnastada, aga tajume, kuidas teadvus avardub. Armastus kasvab, tunne saab selgemaks.

Iga paar on erinev --seega ka neile soovitavad tehnikad . Pimeduses koondub kõik hetke, seda kogedes saab igaüks tagasi oma iskikliku mina. Väljumisele järgneb rituaalne saun.

Oleme mõelnud, et ka kaks sõpra saaksid vajadusel koos pimedusse minna, rääkimaks ära oma lood teineteisele.

Pimeduses koos lapsega

Sel juhul on pimeduses viibitav aeg esialgu kolm päeva. Lapsed, kes seal käinud on, on leidnud oma väe. See praktika on hea lastele, kelle vanemad on lahutatud või on lapsel mingi sisemine kurbus. Kuid see on hea ka lastele, kes ise küsivad pimedusse, kuuldes kellegi kogemusest, või neile, kes soovivad leida milleski selgust.

Senistest käijatest noorim oli 6-aastane ja vanim 16-aastane.

Kokkuvõtteks

Pimedasse ruumi võetakse kaasa kogu vajalik toit. Kindlasti tuleb võtta endale väga meeldivaid toite. Pimedas ruumis on keelatud tarbida psühhoaktiivseid aineid (v.a kohv ja tee), alkoholi ja tubakat!

See on meelte treeningu ja enesearengu ruum. Seega ära võta kaasa ei pille ega heli tekitavaid esemeid, et rituaali keskmeks oleks absoluutne vaikus ja pimedus.

Pimeda ruumi rituaalile pääsemiseks on vajalik eelregistreerimine, selleks täida ära allpool toodud ankeet ning saada see aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Soovijatele saadan lisainfona lugemist pimedas keskkonnas toimuvast meditatsioonist ja info, kuidas ennast selleks ette valmistada.

Pimedates ruumides on olemas

 • Voodiriided (lina, padi, tekk) ( alati võib võtta oma padja ja teki)
 • Kiirkeedukann sooja vee valmistamiseks
 • Wc paber, toidunõud (kuid alati on hea võtta oma kruus, lusikas, nuga)
 • Lisapleed
 • Joogamatt
 • Tatrapadi venituste tegemiseks
 • Kraanivesi

Ankeet

 1. Sinu allergiad (putukad, toit jms)
 2. Kui tarvitate igapäevaselt ravimeid, siis milliseid ja mille raviks?
 3. Kas oled teadlik oma haigustest (epilepsia, psüühika häired vm)?
 4. Kas sul on klaustrofoobia?
 5. Kui pikalt sa oma senses elus oled viibinud üksinduses (inimesteta, telefonita, internetita, televiisorita)?
 6. Milliste igapäevaste treeningute ja harjutustega sa tegeled?
 7. Mida sa loodad pimedusest leida?
 8. Kirjelda oma maailmavaadet
 9. Kui pikaks ajaks soovid pimedusse minna?
 10. Mis ajal soovid minna ja millist ruumi eelistad? (kas vajad ülisooja tekki?)
 11. Kas peale Pimdast ruumist väljumist eelistad sauna või duši all pesemist?
 12. Kui sul on oluline, kes sind sisse juhatab anna teada kas Thule või Erik
 13. Kas soovid veel midagi enda kohta lisada
 14. Sinu pilt
 15. Sinu nimi, sünniaeg (päev, kuu, aasta, kell, koht), e-mail, telefon

PIMEDA RUUMI RITUAALI TASUD

Üksinda (kuni 7 päeva) - 555 € +79 € iga lisanduv päev.

Kahekesi ehk tantra vaikuses (kuni 7 päeva) - 595 € + 70 € iga lisanduv päev.

Hingejutud pimedas ruumis (paarilisega kahekesi) kuni 4 päeva 552 €.

Lapsega kahekesi (kuni 3 päeva) - 390 €.

Koha ja aja kindlustab arve õigeaegne tasumine. Broneeritud aega saad muuta 1. korral, kui teatad sellest vähemalt kuu aega ette.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hind sisaldab ka väljatulekule järgnevat rituaalset sauna, õhtusööki ja sellele järgnevat ööbimist (olenevalt aasta ajast-talvel pime ruumis, soojal ajal Igaviku toas või Rännaku majas)

 

ASUKOHT

Pärnumaa, Lääneranna vald,  Varbla, Selja küla, Leesoja talu